Da har årets villreinjegere blitt trukket på Kvikne Østre Statsallmenning.
Les mer på nettsiden til Kvikne Fjellstyre.

Nedenfor følger liste over de som ble tildelt jakt i 2023: