Referat fra ÅRSMØTE i Kvikne utvikling på Hotellet 18.06.2020 – kl. 19.30

Tilstede: Stig Jacobsen, Jan Haugan, Harald Svergja, Torgeir Svergja, John Svergja, Dag Eithun, Eli Estensgård, Egil Ween, Kåre Kristen Totlund, Kirsten Lund, Pål Strand

 

SAKLISTE

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen merknader

 

  1. Valg av møteleder, referent, og to til å underskrive protokoll

Møteleder: Stig Jacobsen

Referent: Kirsten Lund

Underskrive protokoll: Jan Haugan, Egil Ween

 

  1. Styrets årsberetning

Årsmelding fra styret i Kvikne Utvikling m/ undergrupper for 2019 ble gjennomgått og godkjent

 

  1. Regnskap

Regnskap for 2019 godkjent av revisorer ble gjennomgått og godkjent

 

  1. Valg

Styre:Stig Jacobsen (gjenstår 1 år), Kåre Kristen Totlund (gjenvalgt for 2 år), Jolanta Araja (valgt for 2 år), Pål Strand (gjenstår 1 år) og Kirsten Lund (gjenvalgt for 2 år).

Vara valgt for 1 år: Eli Estensgård, John Svergja, Anne Laila Fossum

Valg av leder for 1 år: Kirsten Lund

Valgkomité: Andre Granvold og Rainer Heilmann gjenvalgt

Revisorer: Per Bjørsagård og Heira Stai gjenvalgt

Kasserer: Torgeir Svergja gjenvalgt

 

  1. Innkomne saker

Ingen innkomne saker til årsmøtet.

 

 

Årsmøtet hevet kl. 20.15, etterfulgt av info:

  • kvikne.no har mottatt kr. 10000,- fra Trøndelag Kraft til oppgradering, og har søkt kommunen om ytterligere 38000, slik at siden kan «moderniseres»
  • epost til kommunenom eierskap til informasjonshytta ved Cirkle K, og «kviknerabatten» på strøm

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Sign.                                                                                               Sign.