På markedsplassen kan privatpersoner legge ut ting som de vil ha solgt, byttet eller gis bort. Det er gratis for privatpersoner å annonsere her.

Ønskes en kommersiell annonsering, det vil si annonsering som har langsiktig profittformål, vennligt ta kontakt med post@kvikne.no