Løypelaget samlet sammen dugnadsfolk noen dager i høst og fikk ryddet ny løypetrase fra
Støen via Orkelbogen og til Tørresvangen (langs Femundsløpstraseen) såpass at det nå er mulig å kjøre
løypemaskina sammenhengende fra lysløypa til løypenettet helt sør i bygda.
Gjenstår fortsatt både rydding og planerings-arbeide, men traseen vil bli kjørt som planlagt
ihht løypelagets løypeplan førstkommende helg 20-21 januar.