Kurt Fossum med flere malte hotellet så det blir mere tidsriktig og moderne utvendig. Foto: Kari Nystuen
I høstferien har hotellets fasade mot RV3 endret seg fra mørkt til lyst. Det er Pål Strand og Kurt Fossum,
med gode hjelpere, som har gjort malejobben på oppdrag av Pth AS. Arbeidet som er gjort nå er
nødvendig vedlikehold, utvendig og noe innvendig, men hotellet er ikke solgt.
Det er positivt at det skjer noe med hotellet, og håper dette er starten på at det blir
en god løsning på bruk av hotellbygningen som vil gagne bygda.