Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween og Kristin Lund Austvik
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Andre:

Referent:
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker

Sak.nr.år Sak 12.20

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Dato: 29.09.2020, kl. 19.30

Innkalles: Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Bjørn Arve Bekken.
Inviteres:
Sekretær: Kristin L Austvik

Sak 12/20 Gangbrua til Vollan
BruKon As har undersøkt gangbrua til Vollan og det er påvist råteskader, både i overflaten og i kjerneveden på alle søylene på brua. De skriver i rapporten at: Bruen har store svekkelser/avvik i bærende tresøyler, 8 stk. Anbefaler at man stenger av bruen for gangtrafikk, da bruen vil kunne kollapse, hvis en eller flere brusøyler gir etter. Anbefaler at bruen stenges midlertidig, fram til man har stabilisert søylene i denne brukonstruksjonen.
Steinar, Ola, Kristin og Gjermund tok ei befaring på brua den 23.9 og avtalte at Kviknehytta stenger av brua den 24.9. Styret må avgjøre veien videre. Kveldens hastemøte er et møte for å få vedtatt hva styret skal foreta seg framover og hvem som skal gjøre hva for å få planene for ei ny bru og økonomien til dette på plass så snart som mulig

Diskusjon:
Steinar vil ta et møte med kommunen med det aller første for å avklare om Stiftelsen trenger å melde om arbeidet med brua når vi kommer så langt. Han vil også drøfte muligheten for at kommunen blir med å støtter restaureringen økonomisk. Det må videre søkes inn mye midler til arbeidet ettersom stiftelsen selv ikke har noen midler til overs å bruke på dette. Midlene må være på plass før arbeidet starter opp. Anne Laila har sagt at hun kan opprette en Spleis- aksjon for brua ettersom det er mange som setter stor pris på at brua er der og kan brukes og derfor trolig vil gi en sum til restaureringa. Alle i styret må se seg om etter andre, mulige finansieringskilder, men før vi starter arbeidet med å søke midler må vi ha et kostnadsoverslag klart. Kviknehytta har fått i oppdrag å lage et overslag.

Vedtak:
Steinar tar et møte med kommunen denne, eller neste uke. Det må søkes inn midler til arbeidet på brua før arbeidet starter. Anne Laila oppretter en Spleis- aksjon for brua. Så snart kostnadsoverslaget er klart må det søkes inn midler fra flere hold.