16 MARS Kjørt m scooter,/ sporsetter,, veien er brøyta

Skrevet av: Kjell Olav Nymoen