– Ei bok til refleksjon som kan inspirere til gode valg i hverdagen. Slik beskriver bokdebutant Liv Elisabeth Ryen Svergja sin drøm, som nå har blitt virkelighet. Lørdag er boka «Våkn opp, lille zombie» ute i salg lokalt i Nord-Østerdal.

-Jeg drømte faktisk at jeg skulle skrive ei bok med den tittelen, sier Liv Elisabeth. Ordet zombie gjenspeiler seg her på menneskeheten, men ikke i direkte overført betydning. Når jeg kaller mennesker for zombier, tenker jeg på mennesker i tilstander av likegyldighet og sløvhet.

Liv Elisabeth Ryen Svergja fra Kvikne er opptatt av hvordan vi lever og er i ferd med å gjøre det vanskelig for vår egen eksistens og alt liv på kloden.

-Intensjonen er ikke å kritisere eller dømme. Alle skal føle seg frie til å følge sin overbevisning og realisere sine drømmer. Mange har heller ikke økonomisk frihet til å velge det de ønsker. Men jeg stiller mange spørsmål, som jeg håper kan være til ettertanke, sier bokdebutanten fra Kvikne som både har illustrert og gir den ut på sitt eget «Livskraften forlag»

For «Livskraften» er en egen bedrift hun etablerte med lokaler på Yset i Kvikne. Etter studier under ledelse av dr. Audun Myskja tilbyr hun behandling og forebyggende helseveiledning, med elementer fra akupunktur, soneterapi og kostholdslære blant annet. Å veilede til hjelp til selvhjelp, for mestring i hverdagen, er sentralt, både ved fysiske og psykiske plager.

Skrevet i verseform er boka både lettlest og berører mange temaer. Ikke med svar, men med spørsmål og til ettertanke.

-Versene i boka springer ut fra mine tanker, evne til å prøve å forstå, være logisk og se ting i sammenheng. Innholdet i versene knyttes også opp til min generelle kunnskap, mine verdier, det miljø jeg er oppvokst i og det området jeg bor i. Og miljøet er fjellbygda Kvikne, der hun også driver med sau og økologisk drift på familiebruket Svergja.

I forordet poengterer Liv Elisabeth at målet med boka er å gi inspirasjon til handling og gode valg i hverdagen. Menneskers verdier, interesser, overbevisning og tankegang er så forskjellige. Uansett er alle likeverdige. Boka er mitt håp om at vi blir mer bevisste på vår livsstil, sier Liv Elisabeth Ryen Svergja.

Liv Elisabeth Ryen Svergja bor på gården Svergja i Kvikne, men ved siden av sauebruk og egen bedrift, gir hun nå ut egen bok «Våkn opp, lille zombie».

Om boka:

Tittel: Våkn opp, lille zombie

Forfatter og illustratør: Liv Elisabeth Ryen Svergja

Redaktør: Erika Ribu

Forlag: Livskraften forlag

Målgruppe: ungdom og voksne

Endringer starter med oss selv. Hele menneskeheten

må våkne! Og det haster!

Du og dine valg er viktig for framtida.

Våkn opp, lille zombie handler om å ta bevisste

valg i hverdagen.

Boka er lettlest, men til ettertanke.

Budskapet i boka er veldig aktuelt i denne tida vi er i nå.

Kontaktperson: Liv Elisabeth Ryen Svergja. Tlf.: 971 21 319

Se også: www.livskraften.no (Livskraften forlag)