Nedenfor følger en oversikt over de fleste buer/koier som er åpen i Forellhogna-området. (Med forbehold om feil)

Navn Beliggenhet/merknad GPS-ref
Busibu Middagskneppen/Langtjønna 32 V 598440 6959935
BWF-bua Svergjesjøen 32 V 568055 6944373
Enmolegeret Midtydalen 32 V 582784 6945570
Enmovollen Endalen 32 V 574989 6957227
Finnbua Endalen 32 V 579109 6954846
Forellhognakoia Forellsjøen 32 V 591898 6952336
Gjeterbua Nordre Sandfjellet 32 V 565765 6957187
Gorsetvollen Storhiåsjøen 32 V 570956 6952948
Gruvdalen Sør for Gruvtjønnan 32 V 608480 6951955
Gråhøbua Gråhøa/Sætertangen 32 V 576408 6933457
Ledalen Ledalen 32 V 601837 6970269
Litjensjøbua Litjensjøen 32 V 578585 6951418
Litjhiåsjøen Litjhiåsjøen 32 V 572174 6949338
Nåvbrakka Nåvdalen 32 V 563785 6950623
Reinstjønnbua Blåurdfjellet/Blåurdtjønna 32 V 575077 6953345
Ryan Magnilldalen 32 V 576750 6925970
Storhøa Storhøa 32 V 563390 6953004
Tjuvholtbua Tjuvholttangen 32 V 583853 6944875
Trolltjønndalsbua Magnillsjøan 32 V 577904 6931868
Trøombua Bratthødalen 32 V 586583 6938946
Tunntjønnbua Tunntjønnan/Eidsfjellet 32 V 574650 6927050
Veibua Grøntjønnan 32 V 579492 6939138
Ytjønnbua Ytjønna 32 V 587227 6947425
Ålbyggbua Forellsjøen 32 V 593872 6953080

Gammer og jordgammer

Navn Beliggenhet/merknad GPS-ref
Dølbubekken Midtydalen 32 V 583355 6950930
Jordgamme Nord for Dalbusjøen 32 V 598480 6953827