I Kvikne østfjell er det flere åpne buer og hytter for almenn bruk.
Nedenfor følger en oversikt over disse.

HÅRRÅBUA / VEIBUA

Beliggenhet: ved nasjonalparkgrensa på Grøntjønnan-vegen.
UTM: 32 V 579492 6939138
Eier: Tynset Kommune. Se mer info på Inatur.
Åpen:
Betaling: Vipps eller via Inatur
Sengeplasser: 5
Kokemuligheter: Vedovn

TJUVHOLDLÆGRET

Beliggenhet: Ved Tjuvholdtjønna
UTM: 32 V 583858 6944894
Eier: Tynset Kommune Les mer på nettsiden til Tynset Kommune
Åpen: Hele året. Tynset Kommunes buer er ikke tilgjengelig for alminnelig bruk i perioder av jakta.
Sjekk med kommunen. Priser o.l. finner du på kommunens hjemmesider.
Betaling: Giro utlagt i bua
Sengeplasser: 4
Kokemuligheter: Vedovn + Gassbluss

ENMOLÆGRET

Beliggenhet: Mellom Nord-Ya og Midt-Ya
UTM: 32 V 582784 6945580
Eier: Tynset Kommune. Les mer på nettsiden til Tynset Kommune
Åpen: Hele året. Tynset Kommunes buer er ikke tilgjengelig for alminnelig bruk i perioder av jakta.
Sjekk med kommunen. Priser o.l. finner du på kommunens hjemmesider.
Betaling: Giro utlagt i bua (Se nedenfor)
Sengeplasser: 4
Kokemuligheter: Vedovn + Gassbluss

STOR-YTJØNNA

Beliggenhet: Ved Stor-Ytjønna
UTM: 32 V 587228 6947421
Eier: Tynset Kommune. Les mer på nettsiden til Tynset Kommune
Åpen: Hele året. Tynset Kommunes buer er ikke tilgjengelig for alminnelig bruk i perioder av jakta.
Sjekk med kommunen. Priser o.l. finner du på kommunens hjemmesider.
Betaling: Giro utlagt i bua
Sengeplasser: 4
Kokemuligheter: Vedovn + Gassbluss

HIÅSJØEN

Les mer på Fjellstyrets nettside
Beliggenhet: Ved Lille Hiåsjøen
UTM: 32 V 572166 6949363
Eier: Kvikne Fjellstyre
Åpen: Hele året
Betaling: Giro utlagt i bua.
Sengeplasser: 6
Kokemuligheter: Vedovn + Gassbluss

STORHØA

Les mer på Fjellstyrets nettside
Beliggenhet: Storhøa (Innset, Rennebu)
UTM: 32 V 563445 6952981
Eier: Kvikne Fjellstyre
Åpen: Hele året
Betaling: Kr. 100,-/person / natt. Familiepris på 300,- pr. natt.
Sengeplasser: 4
Kokemuligheter: Vedovn

GRÅHØBUA

Beliggenhet: Sør av Frendstadtjønna på Gråhøa
UTM: 32 V 576408 6933457
Eier: Ya-Gryta Grunneierlag
Åpen: Hele året
Betaling: Gratis
Sengeplasser: 4
Kokemuligheter: Vedovn + Gassbluss

TUNNTJØNNHYTTA

Beliggenhet: Tunntjønnan
UTM: 32 V 574650 6927050
Eier: Eidsfjellet Grunneierlag
Åpen: Hele året
Betaling: Kr. 100,- pp/natt. Giro.
Sengeplasser: 4
Kokemuligheter: Vedovn + Gassbluss
Fiske: Båt og garn tilgjengelig for fiske – vanlig fiskekort for Kvikne

STORTJØNNA

Beliggenhet: Stortjønna
UTM: 32 V 573755 6930138
Eier: Eidsfjellet Grunneierlag
Åpen: Hele året
Kokemuligheter: Vedovn + Gassbluss
Fiske: Båt og garn tilgjengelig for fiske – vanlig fiskekort for Kvikne

UTM-kodene (rutetilvisning) er gjort i ht. eksempel på kartblad fra Statens Kartverk.

Buene er ment for almenn bruk, og skal ikke benyttes som «feriested» over lengre tid.

Når folk kommer til bua skal det gjøres plass til dem. Alle har lik rett til tak over hodet, selv om andre kom først.

Bruk ved og gass med omtanke. Transport koster, og andre kan senere ha god bruk for veden du sløste med. Vis forsiktighet ved bruk av åpen ild.

Hold det ryddig og rent. Sett ikke igjen bedervelig mat. Søppel plasseres på dertil anviste steder, eller medbringes til bygds. Ødelegges ting må disse erstattes.