Stiftelsen Vollan gård og Kvikne nasjonalparksenter har fått midler av Direktoratet for Naturforvaltning til et nytt prosjekt: Pilegrimsleia gjennom Kvikne. Kvikneprosjektet er ett av tre delprosjekt som inngår i prosjektet Forollhogna – det hele fjellet. Målet er å gjøre lokalbefolkning og tilreisende bedre kjent med mangfoldet i hele Forollhogna nasjonalpark med landskapsvernområder og bygdene rundt.

Stiftelsen Vollan gård har i flere år arbeidet med å kartlegge gamle vegleier over Kvikne. Det er en kjent tradisjon at en av flere pilegrimsleier nordover til Nidaros gikk gjennom Kvikne, fra Ringebu via Atndalen, Kvikne, Nåvdalen og videre nordover. Denne leia er mindre kjent enn de to gjennom Gudbrandsdalen over Dovre og Oppdal og Østerdalen, men går gjennom spennende landskap i utkanten av to viktige nasjonalparker Dovre med Knutshø landskapsvernområde og Forollhogna.

I løpet av en treårsperiode skal vi i samarbeid med grunneiere og andre finne fram den den mest sannsynlige leia, som så skal merkes, ryddes og gjøres framkommelig. Deler er jo allerede mye brukt, både i fjellet og ikke minst i bygda, med den største attraksjonen, Kvikne kirka, som erstattet ei gammel stavkirke som var en viktig stopp under vegs. Det skal utarbeides informasjon, sette opp skilt og legge ut informasjon på ulike medier.

 

Målet er å gjøre Kviknes innholdsrike natur- og kulturhistorie bedre kjent, trekke flere folk til bygda og skape grunnlag for ulike aktiviteter.

Lørdag 14. juli kl 11 inviteres det til orientering om prosjektet ved Vegard Hyttebakk og Per Hvamstad. Det blir drøfting om aktuell veglei, kulturminner langs leia og praktisk gjennomføring.  Samlinga avsluttes med en liten vandring i terrenget.

For å gjennomføre prosjektet trengs det engasjement og samarbeid, så vi håper på bra frammøte og mange innspill fra interesserte.

Rapport om Kvikneleia av Vegar Hyttebakk.
Se beskrivelse og kart over Kvikneleia her: Kvikneleia.pdf

Stiftelsen Vollan Gård / Kvikne Nasjonalparksenter, 2512 Kvikne, tlf  62486330 /  90756153. Styreleder Per Hvamstad tlf 90102872, per.hvamstad@online.no daglig leder Kristin Lund Austvik tlf 41667656 epost: k.l.austvik@gmail.com