Foto: Stein Ove Nymoen Stai

Torsdag 31.mai inviterer Hornmusikken til vårkonsert i Samfunnshuset klokken 19.00.
Det er gratis inngang, salg av kaffe og kaker, samt loddsalg. Hornmusikken ønsker velkommen til en
sosial aften med sang og musikk. Bildet er fra en øvelse med glade musikanter og dirigent Sverre Stenløkk i forgrunnen.