Bjørgan

Bjørgan2021-05-09T15:59:30+02:00

Bjørnstjerne Bjørnsons fødested

Den 8. desember 1832 ble Bjørnstjerne Bjørnson født på Bjørgan Prestegård i Kvikne. Faren, Peder Bjørnson kom til Kvikne som prest sent på året før, og familien ble på Bjørgan til 1837. Da flyttet den 5 år gamle Bjørnstjerne sammen med foreldrene til Nesset i Romsdalen, der faren hadde blitt utnevnt til sogneprest.

Disse få åra på Kvikne satte sin spor i den unge Bjørnstjernes sinn, og mangt i de senere bondefortellingene og andre ting fra hans hånd bærer preg av det han opplevde i barndomen.

Bjørnstjerne gjestet Kvikne igjen som voksen, første gang i 1869 og senere i 1897.

Prestegårdsbygninga slik den så ut tidlig på 1900-tallet.

I 1932 ble det avduket en minnestein over Bjørnstjerne Bjørnson på Bjørgan, og i den gamle prestegårdsbygninga fra 1822 er flere ting fra Bjørnsons tid samlet.

Bygninga er i dag museum, og lå fram til 2006 under De Sandvinske Samlinger på Maihaugen. Den er nå lagt inn under Nord-Østerdalsmuseet.

Bygningen er 2010-2011 underlagt en større restaurering, men såsnart denne er sluttført vil besøkende som tar vegen opp de bratte liene til Bjørgan igjen få omvisning ved henvendelse på gården.

Du finner mer stoff om Bjørnson på Maihaugens sider om Aulestad

Bjørgan prestegård, Hedmark - Riksantikvaren-T119 01 0096.jpg
Av Anders BuggeRiksantikvaren, Offentlig eiendom, Lenke

Gå til toppen