Våren 1838 var det en stor løsøreauksjon på Bjørgan på Kvikne, etter presten Peder Bjørnson.
Det var et stort antall utrop, og auksjonen gikk over to dager.
Nordøsterdalsmuseet Ramsmoen etterlyser om det er noen som
fremdeles har gjenstander som ble solgt på auksjonen på Bjørgan når Peder Bjørnson flyttet fra Kvikne.
De vil i så fall gjerne høre om det.

Da han reiste fra Kvikne ble det holdt en omfattende auksjon. Det var først og fremst mye gardsutstyr, alt fra krøtter til hesjeved (rajer)med tilhørende kraser.  Presten dreiv jo garden. Men det var også mange private, personlige ting, særlig forskjellig husgeråd som han ikke fant bryet med å frakte med seg til Nesset og Romsdalen.

Auksjonen startet 25. mai 1838, og da budene etter en lang dag dabbet av, ble auksjonen avbrudt og startet oppatt neste dag. En auksjon var en alvorlig sak, kunngjort ved Kvikne og Innset kirker og resultatet ble ført inn i Nord-Østerdal sorenskriveri embetes auksjonsprotokoll med opplysning om gjenstand, oppnådd pris og kjøper.

Museumsfolka på Museumssentret på Ramsmoen har hatt kurs i gotisk, under ledelse av Arild Alander, og transkribert, som det heter, den gotiske teksta, som forresten er pent skrevet.

Nå kan vi se hvem som handlet på auksjonen, og det store spørsmål er om det er noen som fremdeles sitter på gjenstander etter Peder Bjørnsons gjenstander, nå 176 år seinere.

Pastor Steen, Bjørnsons etterfølger, kjøpte en del. Av andre kjøpere skal bare nevnes noen eksemplarer.  Ole Storeng kjøpte « 1 Melløb, 1 Fad, 1 Øse» Anders Iversen Nergaard kjøpte «1 Fiskestang, Mikkel Didrikshoug «1 Hakkebret, 1 Brødkurv, 1 Ølkagge», Johan Svergen kjøpte « 2 hvide Tallerkner, 1 Stol (hos Ole Snekker) 1 Stegepande», mens Even Olsen Frengstad kom heimatt med « 1 mahlet Rok». Det er helst karer som handler, men «fru Lorentsen» kjøper bl a « 1 hvidmahlet Sæng med Tag», Ane Mastrand sikrer seg et krusfat. Marit Næverdal er nok sendt på auksjonen av faren sin og får tak ei ku til Nils Olsen Næverdal, mens Goro Zakariasdatter får tilslaget på et ølglas. Så godt som alle som handler er innebygds folk, men «Ole Olsen Stuen af Oppdal» går heimatt med kua Rengøye.

Ellers var det mange som kjøpte»Hæskestænger» og «Krager» og altså 5 kuer og noe høy.

Gå på heimesida til Nordøsterdalsmuseet, der kan deler av originalen og hele saken oversatt studeres.

Men som sagt hadde vært spennende om det fantes noen Peder Bjørnson gjenstander på bygda.

Her er direkte adresser til dokumenta:

http://www.nordosterdalsmuseet.no/4839.Auksjon-pa-Bjorgan-i-1838-etter-presten-Bjornson.html

http://www.nordosterdalsmuseet.no/file=4846