Den innvendige restaureringen av Bjørgan startet i sommer, og den tidkrevende og omfattende
jobben er i full gang. Her er bilder av de ulike rommene tatt 31. oktober.