Lørdag 8.juni ble fem flotte ungdommer konfirmert i Kvikne Kirke.
Foran fra venstre: Sokneprest Tina M. Solbakken, Anders Rønning, Vebjørn Nymoen.
Bak fra venstre: Marthe Sørhus Moen, Arne Theodor Brenno Østbø, Maria Kolstad.
Vi gratulerer, og ønsker konfirmantene lykke til med framtiden.