Kvikne Eiendoms kontorbygg bak hotellet begynner å ta form.
Kviknehytta AS har bra framdrift, og vegger og tak er på plass.
Dette bygget vil ved ferdigstilling ha 29 kontorplasser.
Det vil forhåpentligvis gi arbeidsplasser og innbyggere i bygda!