Dette er ett innlegg fra Tensio v/Hans-Jørgen Storinset


Som vi har varslet på SMS skal Tensio ha en planlagt utkobling på strømmen denne uken natt til torsdag. Grunnen er at vi skal koble inn en ny nettstasjon på linjn til Kvikne. Denne blir satt inn for at det skal bli enklere og finne feil i nette slik at vi kan koble ut feil og koble inn strømmen raskere. Det blir fra til og med Yset og sørover koblet over og forsynt fra Tynset når jobben pågår, men det blir da to korte blink når nettet kobles om. Resten av Kvikne blir uten strøm når jobben utføres, informasjon om tidspunkt er sendt ut på SMS. Beklager ulempen dette medfører, men det er nødvendig for å forbedre forsyningssikkerheten til Kvikne.