Vevstua åpner etter jul mandag 10.januar kl. 19.00.
Husk smittevernhensyn.