Nok ett år har gått, og vi skriver 2012.
For kvikne.no har det vært vårt første hele driftsår på ny server og ny programvare.
Mye nytt å sette seg inn i, men vi har i løpet av året lagt ut 53 meldinger på forsida.

Da holdt vi målet om en melding i uka!

Vi ønsker alle sammen ett riktig godt nytt år!