Magasinet som tidligere het Hognareinen har nå byttet navn til Forollhogna. Bladprosjektet er et
samarbeid mellom Forollhogna villreinutvalg, villreinnemda og nasjonalparkstyret, og
bladet er i salg nå. Her på Kvikne kan det kjøpes hos Coop, Kvikne Servicesenter (Circle K), og på Vollan.

I tillegg til lokalbefolkningen og grunneiere/rettighetshavere i bygdene som omkranser Forollhogna-området,
er målgruppen for magasinet også jegere, fiskere, turgåere, turister og hytteeiere.

«Forollhogna 2016» er et lettlest blad, med mange interessante artikler og mange bilder. (Det er flere fine artikler fra Kvikne)
Et tyvetalls personer ble spurt om å bidra og nesten alle «kastet seg rundt». I tillegg har «Forollhogna 2016»
mye egenprodusert stoff. Innholdslista viser stor variasjon og teller i alt 38 artikler.