Kvikne sanitetsforening minner om at det på søndag er fastelaven.
Gøril har laget mange flotte fastelavensris!
Disse kan du få kjøpt på Kvikne Samvirkelag.