Dette er ett innlegg fra Kvikne Utvikling.


Torsdag 23.2. kl 19 inviterer styret i Kvikne Utvikling til års- og bygdemøte i samfunnshuset.

Vi bruker først en liten time på årsmøtesakene. Deretter blir det bygdemøte der temaet er BEREDSKAP – kommunens ansvar, og vårt ansvar for hverandre.

Ved strømbruddet for 2 år siden erfarte vi at beredskapen ikke helt holdt mål – spesielt fordi mobildekningen falt ut. Kommunens administrasjon oppdaget det ved en tilfeldighet, og slik kan vi jo ikke ha det. Er varslingsrutiner endret, batterikapasitet forbedret for mobildekningen? Har vi reserveløsninger for vann og strøm? Hva skjer med trygghetsalarmene når mobildekningen faller ut? Assisterende kommunedirektør Amund Aarvelta har ansvar for kommunens beredskap og vil gi oss en oversikt og informere. Har han noen nyheter, vil han snakke litt om bosetting av flyktninger også.

Men vi har også ansvar for hverandre. Vi er i en tid med mange utfordringer, enten det er dyrtid eller krig, og flere sliter mer enn vanlig. Hvordan tar vi vare på hverandre i hverdagen? Hvordan møter vi sambygdingene våre, og hvordan kan vi fange opp hvis noen har det vanskelig? Toril Nyhus, tjenesteområdeleder for helsetjenesten i Tynset, tar en prat med oss.


Vi håper det kommer mange – Kvikne-Rennebu Kraftlag AS spanderer, så det er gratis inngang og kaffe og kake.

Les innbydelsen til årsmøtet og bygdemøtet her.

Vi sees!

Styret i Kvikne Utvikling