Årsmøte og bygdemøte Kvikne Utvikling

Laster Arrangementer

Kvikne Utvikling


Inviterer til BYGDEMØTE

torsdag 23. februar kl 19 i samfunnshuset.

 

Tema: BEREDSKAP

– kommunens ansvar (spesielt varsling)

– hverdagsberedskap: hvordan ta vare på hverandre når det er mange kriser på en gang

Ass. kommunedirektør Amund Aarvelta og tjenesteområdeleder for helsetjenesten Toril Nyhus kommer

 

Vi starter med et kort ÅRSMØTE for Kvikne Utvikling med følgende sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetning.

4. Revidert regnskap.

5. Kviknerabatten på strøm – skal det gjøres endringer i avtalen?

6. Valg av styre og leder, samt velge et nytt medlem til valgkomiteen og en ny revisor.

7. Innkomne saker.

Innkomne saker må være styret i hende 3 uker før, dvs senest 1. februar, til leder Kirsten H Lund på tlf 97433655, eller nestleder Frode Flaa på tlf 41415146

Salg av kaffe og kake for å dekke husleia i samfunnshuset.

HÅPER VI SEES!

Gå til toppen