Styret består av:

Leder: Eli Estensgård, – mobil: 408 55 834
Kasserer: Ola Rønning, – mobil: 915 69 637
Sekretær: André  Granvold, – mobil: 95 24 90 44

Bankkonto: 1895 40 26996
Vipps: 549453