Har gått mange turer i området Vollmarka-Litinnsjøen-Storinnsjøen , siden beiteslip, det har virket veldig rolig.
Men i går fant vi to døde tekser til oss, SNO har vært og sett på dem , men kunne ikke finne noen skader.

Skrevet av: Kari og Rune Storli