Øvre Dølvad, nedre dølvad, over hovdo, brandegglia, storinnsjølia, dølvadfjellet sør
Såg 27tikker med lam til Ivar i en flokk på øvre. Mye sau til Eli mot sløbekksetra. En del sau til Roald lengst nord i storinnsjølia. Ellers sau til Mjøen, Ljosheim , Stig Rune og Bård.
Manglet ett og annet lam ut fra merking,ellers alt bare bra. Mye fine lam og frodig beite

Skrevet av: Magne Rönning