Onsdag 13.07.2022.
Fra Elsåbrua, oppover til Elsåkroken, skoglia sørover til sørom Midtlægret, retur om Fjellægret , gikk ned igjen i skogen i området Råbekken og Styggdalen. Sprett med sau til flere eiere, ser veldig bra ut.

Skrevet av: KUR – Ingebrigt