Sløbekkdalen, stillbekkrya opp til storfossen+ retur
Mye sau til Sløbekkdalens perle❤️
Ellers sau til Bård, Storenga,Haakon og Ei tikke med rosa klave, som det sto Garli på. Mye kråke samla på et sted langs sløbekken, men fant ikke noe kadaver.
Ett lam i manko ut fra merking. Ellers alt bare bra

Skrevet av: Magne og Jakob Rönning