Innleid for beitelaget
Englia fra storinnsjølia til Falkberget+ retur:
To søyer og fire lam ca rett opp for halvordstjønna, ellers var det stille sør i lia, helt til jeg kom til hytta til Sæter, der møtte jeg mye sau nordover til brua. Ikke så rart da det var blitt veldig frodig i området. Alle tikkene hadde riktig antall lam ut fra merking. Sau til to besetninger på turen.
Fløg ei kongeørn over Falkberget , ellers bare fryd og gammen 🐑

Skrevet av: Magne Rönning