Innleid for Kvikne vestfjell beitelag.
Mossvollan, veien opp til fjellbandet, krysset lia opp og ned nordover til jeg kom bort til letan(nye grustaket)
Såg sau til nesten alle brukere som slipper i området. Noen dyr var på tur innover ovenfor fjellbandet, men dem fleste var midt i lia og oppunder fjellbandet. Mye store fine lam og lammetall stemte godt ut fra merking.
Fant ett kadaver fra sist sesong, men ingen merker å finne på åstedet.
Ellers alt bare bra🐑🐑

Skrevet av: Magne Rönning