Denne uke.
Vært innover Sløbekkdalen og til Nedre Dølvad daglig. Mye sau fra egen besetning og til Rønning. Noen sett til Mjøen/Solem, Storås, Bjørsagård og noe utabyds sau. Alt stille å rolig. Lamme antallet ser ut til å stemme veldig bra, kun ett par feil.

Skrevet av: Eli og Per Kåre