Tilsynsrunde 23.07. Englia – Taraldshøa – Englia (lavere i terrenget). Traff på sau fra mange besetninger, mye sau ved/ i nærheten av saltplassene. Noen avvik ifht. lammeantall, men stort sett OK.
Traff på en grevling på høylys dag, artig :)

Skrevet av: KUR – Øyvind Lønnebotn