Tilsyn 02.07. Reinsbekken/Reinsbekkdalen. Gikk fra fellessæteren og Reinsbekken innover. Retur Kleivbekken, Litj-Innsjøen. Det var sau stort sett over hele området, hovedtyngden var rundt Kleivbekken/saltautometen der. Alt ok, lammetall ser greit ut.
Sau til: H. Stai, M. Mjøen, S.R. Stai, A. Juveli, E. Olsen, B. Bjørsagård
l

Skrevet av: KUR – Øyvind Lønnebotn