Tilsyn 27.06. Storinnsjølia. Gikk fra Halvorstjønna og utover langs sjøen lavt i terrenget. Opp Brandegglia/Brandegghaugene, rundt gjennom Skaret og retur Storinnsjølia noe høyere i terrenget. Tåke og dårlig sikt siste 1/4 av turen.
Sau til M. Rønning, M. Mjøen, R. Storli og A. Juveli. Mesteparten av sauen oppholdt seg i nedre del av terrenget, mot sjøen. Lammetall stemmer bra, alt OK

Skrevet av: KUR – Øyvind Lønnebotn