Falningsjølia, sau til forsj eiere, lammetall ok. Fine, frodige beiter.

Skrevet av: Leif olav