Lørdag 23.07 og Søndag 24.07.
Området Grønntjønnan – Tjuvholtjønna – Midtydalen – Enmolægret – deler av Nordydalen – Gikk høyt i Hølbekklia / Hølbekktangen. Sau til Conrad og Skogstad ved Ydelet.
Sprett med Budalssau nord for Ya, en del av kjøttfeet (20 stk) til n Kjell lengst nord i Midtydalen om lørdagen. Sprett med Budalssau i området Enmolægret – Nordydalen. Såg en del Skogstad sau som beitet høgt i Hølbekklia / Hølbekktangen på retur`n. Det ser bra ut, lamma vokser.

Skrevet av: KUR – Ingebrigt