0707 Kjørte til bua i Svartsjølia og gikk opp på Storkletten. Planen var Hestfjellet, men pga skodde og mer regn, ble turen bortom 3- punkten, ned om Grønntjønnvarden og veien fram til bua att. Mindre sau i Svartsjølia no; små flokker flere steder og ingen i veikanten.

Skrevet av: Ringo, Hildegunn og Anne Gerd