Var innover til Litj-hiåsjøen i dag og vaska bua. En god del sau til J Grue langs vegen innover fra Kojelibekken og i skoglia i Svergjesjøhøa. Det var også kommet sau inn til saltplassen i nordhellinga på Svergjesjøhøa. Alt så OK ut ifht. merking.

Skrevet av: KUR-Kristin