Fredag 24.06.22.
Fra Storlia – Skoglia åt Nåvdalen – Gammelseterkrokan – Falkberga – Storlisetra. Mye sau til Midt-Botnan ova utgarden heme og nordover, sau til Nord-Botnan i Nåvdalen. Innset sau og Midt-Botnan sau opp over til Storlisetra. Ok.
Lørdag 25.06.22. (Solfrid var med å gikk om lørdagen)Fra Storlisetra – Sandfjellporten, Innsetssau, Midt-Botnan sau og Grue sau, reinsbukker på snøfonnene, løftet opp saltautomaten her. Gikk om Hammerhøa – Nappsjjølia – deler av nordhellinga på Dalhøa, mye Grue sau i området og en stor fostringsflokk med rein på snøfonna oppi Dalhøa (ca 250 stk) Vidre til saltplassen øverst i Saudalen, skogbandet nordover ova Vangen – Frengstadsetra – Børlienga. Mye sau til Bjørn Heiri og Sondre ved saltplassen ved Saudalen, ellers Grue sau og Midt-Botnan sau resten av turen. Ok.

Skrevet av: KUR Ingebrigt