Inn til Grønntjønnan, oppover langs Bratthøbekken, til Trøombua. Mye sau ved Sætran. En del sau oppover langs Bratthøbekken, lite/ingen sør for Steinbekken. Åt Conrad og Kåsen.

Skrevet av: Simen Hansæl-Nergaard