Gikk lang Russu fra fjellbandet inn til begge saltsteinan, og ordnet disse. Mye sau på begge sider tå russu oppover, helt inn til Delbekken. For det meste åt oss.

Skrevet av: Simen Hansæl-Nergaard