07.07:
Nåvbrua og innsiden av Nåva til Gammelseterkroken og Falkbekken, fram om Finndalen, unormalt lite med sau i området, bortsett fra noe ved Nåvbrua så var det ingen sau å se på turen.

05.08:
Flatfjellet til Nåvå, veldig mye sau i området Slettvangen og Bakkavangen.

Skrevet av: Hans-Jørgen