Nytt kadaver fønne ova Oppheim, tydelig att bjørnen ha stoppa opp litt i området der før den har gått videre sørover. Med den varmen og ferden forbi var rundt 22-23/6 bynne kadaverene og bli borte, men det er fortsatt viktig å finne, både i forhold til dokumentasjon og for eiere. Ingen fellingstillatelse på bjørnen oppi Vingelen ennå. Vet ikke hvor ferden videre er på den ennå.

Skrevet av: Conrad