1/7 Dokumentert bjørnedrept sau og geiter ved Trolltjønna og Tunndalen. Etter uro i geitflokken til Marianne og Vidar inni Tunndalen har vi bjørn i området vårt. Det er funnet ei søye ved Trolltjønna og 2 geit inni Tunndalen, det mangler fortsatt 2 geit, så det blir foretatt videre søk fredag. Denne bjørnen er radiomerka og vi har fått kart over hvor den har ferdes siste dagene. Den har vært noen dager rundt Gråhøbua / Frengstadtjønna, så det området blir undersøkt fredag. Har søkt om fellingstillatelse på den og forventer att direktoratet følger det raskt opp. Saken blir fulgt opp fredag morgen. Beitelagene rundt oss er varslet så ekstra tilsyn gjøres.

Skrevet av: Conrad