Mandag 28.
Oppover langs Russu, Over Russutangen, åt Nordytjønna. Spredt med sau innover langs Russu, mye rundt framste saltsteinen. Møtte på 11 tekser pluss lam åt oss omtrent på toppen tå Russutangen. Sau som var lengre Nord-øst, var Budals-sau.
Tirsdag 29.
Om Hesttjønnan, Nordydalen, over Hestfjellet, ned åt Russu og fram. Mye sau ved Hesttjønnan og langs ved Nordya. Vanskelig å sjå kem det va åt pga skodde, men det e såg va fremmed sau. Spredt med sau nedover Hestfjellsida. For det meste åt oss. Lammeantall såg for det meste greit ut.

Skrevet av: Simen