5/7 – Emilie, Ane og Lea. Ruv og Svartsjølikletten. Bare sau til Kåsen på den turen + 1 lam til Leif Olav.
6/7 – Emilie og Lea. Fra villan innover på toppen så jeg så mot Tverrfjellet, videre nedover grensa og mot Steinbekken. Mye sau langt inn og høyt, så greit ut.
9/7 – Emilie, Ida , Nikolai og Lea. Oppi lia og nordover til Enmoen og Tjuvholet. Ei ova setra, ellers ingen nordi.
10/7 – Emilie, Ane og Lea. Fra villan og inn til Steinbekken, videre over til Eventjønnhøa og Grønhøa. 7 tekser til oss og ei til Kåsen på den turen. Så greit ut. Så kua til Kjell ved Eventjønnloken.

Skrevet av: Emilie, Ane, Ida, Nikolai og Lea