7. JULI
Gikk fra storfloen ned lia not koian. Sau åt brandeggen ved koian, farga og vanlig. Gikk så over om gruvan, innover mot Hanshusvangen, over engåsen, ned borttet mot ya, og åt gårdan. Spredt med sau åt brandeggen, stor hop ved gammel.vangen. Gikk så over åt gruvhåggån, der gikk alt storfeet til André. Alt stemte. Gikk så gamle oddveien over åt hyttefeltet. Gikk sau åt brandegg ved brandvålsætra. Gikk ned hyttefeltet til Grøtlihaugen. Endel sau åt brandeggen nederst ved ferista.

Skrevet av: Simen