6. JULI
Gikk en runde i området langmyra, Lian ova haugen mot sverjesjøveien, begge sider av Sverjedalen, nedre del av bjørgfjellet, bjørklund og ned gjennom hyttefeltet.
Saut til Bjørgan og kåsen ved langmyra. Spredt med sau åt Bjørgan i Sverjedalen, noe sau også åt sverja og Sondre. I lia ova Gullestad mot sverjesjøveien, var det spredt med sau åt sverja. Endel sau åt Conrad, oss og sverja rundt om Bjørklund. 1 lam mangla. Traff også på 5 dyr åt Kåre et stykke opp for totlund.

Skrevet av: Simen