27.
Starta fra brakkriggen, og gikk i lia retning plassætran. Mye sau åt Conrad fra start. En del sau åt Olsbakk ved gruvhølet og litt nordafor, derav 5 gjeldtekser. Her Manglet halvparten av lamma. Gikk så ned åt plassætran og mot ya. Sau åt Olsbakk, Conrad, og oss i området øst for plassætran. Manglet noe lam. Gikk så brottet mot russu. Et par år Olsbakk mellom sætran og russu. Gikk så ned åt russuøya, kryssa ya, gikk over åsen åt Hanshusvangen. Gikk så mot odden, og igjennom terrenget der på begge sider av storbekken. Sau til Brandeggen på vangene gammelvangen, prestlia, estenssætra. Spesielt mye gikk det på vangen rundt Gruvhåggån. Noe sau også ellers ved odden. Alt av lam såg ut til å stemme. Gikk så nedover storbekken og kryssa over åt nessan. Ei åt oss ved ytterste løa. Gikk så brottet oppover mot Jordasåsen, opp på åsen, og mot stormyra. mye åt Conrad rundt om åsen, og nord for stormyra. Gikk så åt sverjevangen, og innover mot steinbruddet. Sau åt oss, Conrad, og sverja ved sverjevangen, et par åt oss ved stenbruddet. Et lam mangla. Gikk så innover falningsjølia, rødhåmmårlia, gåsengan, og åt Hiåsjøen. Mye sau åt oss og John innpå vangen, mangla noe lam der. Sau åt Grue nord for vangen, og ved gåsengan. Ser ellers noe sau som har trekt høyt opp i sidene, sauen virker rolig.

Skrevet av: Simen